hledej v adresáři:
hledej v textech:
Znojmo Moravský Krumlov Pohořelice Mikulov Hustopeče Břeclav Hodonín Veselí nad Moravou Kyjov Židlochovice Ivančice Bučovice Slavkov u Brna Rosice Šlapanice Brno Kuřim Vyškov Blansko Tišnov Boskovice

 

Mapa regionu

Muzeum Boskovicka

Muzeum boskovicka bylo založeno v roce 1906, v současné době je zřizovatelem obec Město Boskovice.

Expozice

Rezidence, Boskovice, Hradní 1
  • Proměny výroby - historie cechovní výroby na Boskovicku
  • Pravěk Boskovické Brázdy - vývoj Boskovické brázdy v období 40 tis. let př. n. l. do 12 stol. po Kristu.
  • Keltové na Starém Hradisku - expozice věnovaná obyvatelům keltského oppida
Otevřeno:
úterý až pátek: 9.00 — 17.00 hodin
sobota: 13.00 — 17.00 hodin
neděle: 13.00 — 17.00 hodin
Vstupné: na expozice plné 20 Kč, snížené 10 Kč
na výstavu plné 20 Kč, snížené 10 Kč,
výstava a expozice plné 30 Kč, snížené 15 Kč.


Boskovice, nám. 9. května

  • Historické zemědělské stroje - expozice historických strojů
Otevřeno:
15. 6. 2010 - 31. 8. 2010: úterý - pátek: 10:00 - 17:00, soboty, neděle, svátky: 13:00 - 17:00 hodin
září: soboty - neděle: 13:00 - 17:00 hodin
prohlídka možná i v dalších termínech po tel. dohodě: +420 602 249 400, +420 516 454 607
Pro předem objednané školní skupiny doprovodné programy:
Zemědělská usedlost — od ručního nářadí k motorovým strojům, Zemědělská usedlost — urodilo se, Stroje a jejich pojmenování (slovotvorba hrou)
Vstupné: plné 30 Kč, snížené, děti od 7 let, studenti,senioři 15 Kč

Boskovice Traplova ul. , Synagoga

  • Expozice Židovské město v Boskovicích
Otevřeno:
duben - říjen:
pondělí: zavřeno
úterý - pátek: 9:00 - 17:00
sobota: 10:00 - 16:00
neděle: 13:00 - 17:00
Pro předem objednané skupiny je možné zajistit prohlídku i v jiném termínu. tel:+420 775 407 105
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, skupiny studentů 15Kč

Sbírky

ARCHEOLOGICKÁ

Sbírka obsahuje archeologické nálezy z prostoru severozápadní Moravy z oblasti Boskovické brázdy, tvořené v severní části Malou Hanou a v jižní části Lysickou sníženinou.
Počátky sbírky spadají do první poloviny 20. století a jsou spojeny s aktivitami Muzejního spolku v Boskovicích. K největšímu rozšíření sbírky došlo v 70. až 90. letech v souvislosti se systematickými a záchrannými archeologickými výzkumy a povrchovými sběry. Některé předměty ze sbírky jsou vystaveny ve stálé expozici Muzea Boskovicka "Pravěk Boskovické brázdy". Sbírka je průběžně doplňována. Sbírka obsahuje archeologické nálezy z období pravěku (paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, doba halštatská, doba laténská, doba římská a stěhování národů), raného a vrcholného středověku a novověku. Jde o předměty vyrobené z různých materiálů - keramické nádoby a střepy keramických nádob, bronzové a železné předměty, kamennou broušenou a štípanou industrii, kostěnou a parohovou industrii a osteologický materiál.

HISTORICKÁ

Území České republiky, Evropa, Asie.
Nejstarší předměty ve sbírce jsou z první poloviny 17. století. Sbírka byla poprvé prezentována v roce 1912, byla využita pro řadu stálých expozic.
Sbírka obsahuje předměty užitého umění vytvořené od poloviny 17. století do konce 20. století, soubor předmětů, vztahujících se k cechovní výrobě z let cca 1600 - 1840, nástroje a výrobky boskovických cechů. Vedle toho je v souboru zastoupena i nepříliš rozsáhlá kolekce výtvarného umění zaměřená na boskovické malíře (Otakar Kubín, František Řehořek, ad.), pozůstalosti boskovických rodáků včetně předmětů dokládajících jejich osobní život. Součástí sbírky jsou i doklady k dějinám města a regionu v rozmezí let 1850 - 2000 včetně židovského města Boskovice a výrobky některých místních továren.

ETNOGRAFICKÁ

Morava, území severně od Brna - Drahanská vrchovina, Boskovická brázda.
Nejstarší předměty ve sbírce jsou z druhé poloviny 19. století. Poprvé se sbírka prezentovala veřejnosti v r. 1912, některé její části jsou součástí stálé expozice Muzea Boskovicka, věnované řemeslům a cechům na Boskovicku.
Sbírku tvoří soubor lidové keramiky, nástrojů, předmětů denní potřeby. Součástí sbírky je rovněž nevelká kolekce oděvů z oblasti Kořenecka a obrázky malované na skle.

REGIONALIA

Morava, severně od Brna, Drahanská vrchovina, Boskovická brázda.
Nejstarší doklady o sbírce jsou z konce 19. století. Sbírka byla podstatně rozšířena darem Jiřího Kemra na počátku 80. let 20. století.
Sbírka obsahuje zejména lidovou keramiku z boskovického regionu, dále menší kolekci tzv. olomučanské keramiky a pozůstalost po významném tvůrci tzv. kunštátské keramiky Jiřím Kemrovi.

KNIHY

Sbírka je tvořena starými tisky vzniklými na území Moravy, Čech, Německa, Rakouska a Francie.
Sbírka vznikla v první polovině dvacátého století sběry Muzejního spolku v Boskovicích. Je průběžně doplňována.
Nejstarší předmět ve sbírce je z čtyřicátých let 16. století, rozpětí sbírky pak přesahuje dobu čtyř staletí, tedy do poloviny století 19. Největší zastoupení ve sbírce mají náboženské texty (Melantrichovy bible, Bible Kralická, Svatováclavská bible, řada misálů, životů svatých modlitebních knížek atd.). Další velkou skupinu tvoří právnické texty, zeměpisné atlasy, učebnice, technická literatura. Specifickou skupinu pak tvoří hebrejské náboženské texty a komentáře k Tóře a Talmudu. Některé předměty ze sbírky jsou součástí stálých expozic Muzea Boskovicka.

KARTOGRAFICKÁ

Předměty v kartografické sbírce jsou z převážné většiny z území Rakouska, Moravy a Čech, některé pak původem z Německa, Itálie, Francie a dalších zemí západní Evropy.
Sbírka byla vytvořena sběrem Muzejního spolku Boskovice ve dvacátých a třicátých letech 20. století a je průběžně doplňována.
Sbírka je tvořena souborem historických map a plánů zejména z 18. a 19. století. Sbírka je průběžně doplňována.

MILITÁRIA

Sbírka militarií je složena z předmětů z Evropy a Asie (Čechy a Morava, Rakousko, Německo, Francie, Balkán, Itálie). U některých předmětů je možno díky signování určit i přesný původ vzniku (např. Brno, Letovice, Český Těšín, Berlín).
Sbírka byla vytvářena od počátku dvacátého století.
Sbírka militarií je složena ze dvou základních skupin sbírkových předmětů: chladnými zbraněmi a palnými zbraněmi. Kolekce chladných zbraní je tvořena bojovými i cvičnými a sportovními zbraněmi včetně několika unikátních ukázek orientální výzbroje. Palné zbraně jsou tvořeny zejména loveckými zbraněmi (řada z nich vznikla úpravami starších zbraní) z devatenáctého století. Okrajovou skupinu pak představují některé výstrojní součástky a nástroje na výrobu kulí.

NEGATIVY A DIAPOZITIVY

Morava, Boskovický region.
Sbírka je nově vytvořena Muzeem Boskovicka od konce 90. let 20. století, předměty pocházejí z konce 19. a z 20. století.
Sbírku tvoří negativy a diapozitivy deskové, skleněné a celuloidové.
www
hodnocenípřečíst
Muzeum Boskovicka
Muzeum Boskovicka
Muzeum Boskovicka
Muzeum Boskovicka
Muzeum Boskovicka
Muzeum Boskovicka
Klíčová slovažidovská kultura , expozice , historie